Fase 1

Het zuurstofrijke bloed wordt tijdens deze fase vanuit de linker hoofdkamer (linker vetrikel) doorheen de aortaklep gepompt om alle organen en lichaamsdelen met geoxygeneerd bloed te bevoorraden.

Fase 2

Wanneer het zuurstofrijke bloed alle organen, weefsels en verste ledematen bevoorraad heeft, keert het terug naar de bovenste kleine rechter kamer (rechter atrium)

Dan gaat de tricuspid klep open en het bloed zakt tot in de rechter hoofdkamer (rechter ventrikel)

Fase 3

Vanuit de rechter ventrikel wordt het bloed doorheen de pulmonaalkleppen gepompt naar de longen, om daar opnieuw met zuurstof bevoorraad te worden.

Fase 4

Het zuurstofrijke bloed komt terug in de bovenster linker kleine kamer en gaat daarna doorheen de mitraliskleppen naar de linker hoofdkamer (linker ventrikel).

Vanuit de linker vetrikel start de ganse cyclus opnieuw.