• X-Pert is een Weimaraner die graag jaagt.
  • Plots ging het jagen minder goed en X-Pert kreeg zelfs toevallen.
  • De geleiding van het hart gaf een storing en er werd een 3de graads AV-blok vastgesteld.
  • Meteen is er een pacemaker bij X-Pert geplaatst en hieronder zie je hem in actie een paar maanden na de ingreep.

Voor pacemakerimplantatie:

Na pacemakerimplantatie:

Onder fluoroscopische begeleiding wordt dan een pacemaker ingebracht.