Wat is een PDA of Open Ductus Botalli?

Persisterende Ductus Arteriosus, ook nog Ductus Botalli genoemd, zorgt ervoor dat in het foetale leven, de longen van de puppy “ge-bypassed” worden voor de geboorte. Bij de geboorte wordt deze ductus onmiddellijk spontaan gesloten en begint de puppy zelfstandig te ademen door zijn eigen longen. Wanneer deze ductus niet spontaan sluit, spreekt men van een persisterende Ductus Botalli.

In de foetus, funktioneren de longen niet omdat het zuurstofrijke bloed uit de placenta komt. De ductus arteriosus is een tijdelijke verbinding tussen de longader (die bloed naar de longen stuurt) en de aorta (die bloed naar het ganse lichaam stuurt). Hierdoor zal tijdens de foetale fase het bloed de longen bypassen en naar de placenta sturen om er te reoxygeneren.

Bij de geboorte begint de puppy zelfstandig te ademen en de bloedstroom doorheen de ductus vermindert drastisch. Binnen een paar dagen na de geboorte is deze ductus dan ook volledig dicht. Wanneer deze shunt niet sluit, spreekt men van een open ductus Botalli of persisterende ductus van Botalli.

In een volwassen hart stroomt bloed van het rechter hart naar de longarteries. De longarteries voeren het gedesoxygeneerde (zuurstofarm) bloed naar de longen om te reoxygeneren (terug zuurstof opnemen). Het geoxygeneerde (zuurstofrijk) bloed gaat via de longvenes naar de linker hartkamer en zo naar het lichaam. (zie hartcyclus op de website).

Open Ductus Botalli is de meest voorkomende aangeboren hartafwijking bij honden. Bij teefjes worden tweemaal zoveel afwijkingen gezien als bij reutjes. De meest voorkomende rassen zijn Chihuahua’s, Collies, Maltezers, poedels en Duitse Herders.

Hoe komen we tot de diagnose en hoe behandelen we een open Ductus Botalli?

De meeste ductus Botalli’s worden gevonden bij jonge honden. Meestal is een “continu bijgeruis” het enige teken van deze hartaandoening bij het klinische onderzoek van de dierenarts. Het bijgeruis is kenmerkend voor een open ductus Botalli en kan het beste gehoord worden ver vooraan op de linker borstkaswand. Eenmaal dit bijgeruis is vastgesteld, volgt er verder onderzoek om de juiste oorzaak van het bijgeruis te vinden.

Een EKG (electrocardiogram), radiografie foto’s van de borstkas en een echocardiografie van het hart zijn noodzakelijk. Zowel op EKG als op radiografie zal men een vergroot hart vinden, uitgezette longbloedvaten en longen die reeds wijzen richting open Ductus Botalli.

Zowat 10% van de honden die zijn aangetast met een open Ductus Botalli hebben ook nog andere aangeboren hartafwijkingen.

Toch is het een echocardiografie die de uiteindelijke bevestiging van de diagnose geeft doordat de ductus direct kan gevisualiseerd worden. Met echocardiografie kan men ook uitsluiten dat er nog andere aangeboren hartafwijkingen voorkomen. Zowat 10% van de honden die zijn aangetast met een open Ductus Botalli hebben ook nog andere aangeboren hartafwijkingen.

De sleutel tot succesvol behandelen van deze aangeboren hartaandoening is een vroege diagnose, alvorens de klinische symptomen van hartfalen zijn opgetreden. Wanneer hartfalen als gevolg van open Ductus Botalli optreedt krijgt men klachten als kortademigheid door longoedeem, een sterk verminderd uithoudingsvermogen, zwak en sloomheid.

Zonder een juiste vroege diagnose en behandeling zal de hond slechts enkele weken of jaren overleven. 80% van niet behandelde honden met Ductus Botalli sterven voor ze de leeftijd van 1 jaar bereikt hebben.

Thoracotomy met een chirurgisch afbinden van de shunt is een goede behandeling van open Ductus Botalli. Ook minimaal invasieve interventionele procedures (Amplatzer) zijn een prima behandeling.

Beide behandelingen; het chirurgisch afbinden van de open Ductus en de interventionele behandeling , namelijk het plaatsen van een Amplatzer in de open Ductus Botalli worden uitgevoerd in dierenartsenprakijk Deprest in Ruiselede