Onze diensten

Wij bieden onze uitgebreide diensten aan voor doorgedreven onderzoek en behandeling van cardiologie en respiratoire patiënten.
Onze praktijk is bovendien een verwijspraktijk voor Cardiologie. Als uw hond of kat een hartprobleem heeft kan uw dierenarts u doorverwijzen voor verder onderzoek. We beschikken over hoogstaande apparatuur om dit uit te voeren.

 • Bloeddruk metingen
 • EKG’s
 • 24-uur Holtermonitoring
 • Echocardiografie
 • RX
 • Fluoroscopie
 • Ballon dilatatie Pulmonaalstenose
 • Chirurgisch dichten persisterende ductus arteriosus
 • Plaatsen van een ACOD voor het dichten van een persisterende ductus arteriosus
 • Correctie Brachycephaal syndroom
 • Pericardiocentesis
 • Pericardiectomie

Heeft uw dier een hartprobleem?

Mijn hond heeft een bijgeruis. Wat moet ik doen?

Is uw puppy stiller dan andere puppy’s, rent en speelt hij minder dan andere puppy’s van dezelfde leeftijd en uw dierenarts hoort een duidelijk bijgeruis, dan laat u best een dierenarts-cardioloog uw hondje onderzoeken om te kijken of er geen afwijkingen aan het hartje zijn. Een licht bijgeruis (1-2/6) bij een puppy kan normaal zijn.

U hoeft niet te wachten tot uw hond volwassen is, want sommige aangeboren afwijkingen kunnen hartfalen veroorzaken voor het dier volwassen is.

Om een eventuele hartafwijking vast te stellen, voeren we een echocardiografie uit. Dat is niet pijnlijk voor uw hond en geeft ons de nodige informatie om het bijgeruis te verklaren en de beste behandeling voor te stellen.

Zodra de hartafwijking vastgesteld is, bespreken we met u de verschillende mogelijkheden van behandeling en kiezen we de beste oplossing voor de puppy.

Mijn hond wordt doorverwezen voor een hartonderzoek. Wat gaat u met mijn hond doen?

Naargelang het probleem van uw hond, kunnen we enkele onderzoeken uitvoeren: echocardiografie, bloeddruk meten, elektrocardiogram (EKG) of een bloedonderzoek. Als er ook sprake is van hoest of kortademigheid zullen we ook röntgenfoto’s van de borstkas maken.

Een EKG vertelt ons of het hartritme en de snelheid van de hartslag normaal zijn. Als er afwijkingen zijn, kunnen we uw hond of uw kat naar huis sturen met een Holter. Dat apparaat registreert 24 uur lang een EKG tijdens de gewone activiteiten van het dier: wandelen, opgewonden zijn als het baasje thuiskomt, slapen…

Een echografie van het hart stelt ons in staat om de hartziekte vast te stellen en de ernst ervan in te schatten.

Welke hartonderzoeken kunnen we uw huisdier aanbieden?

Wij onderzoeken alle hartaandoeningen. Gaat het om een bijgeruis, een ritmestoornis, een hartfalen of een pericard-overvulling? Doorgedreven echocardiografie, EKG, Holter-monitoring, bloeddrukmetingen en fluoroscopie kunnen we inzetten.

Het verhaal van enkele cardio patiëntjes:

Pommie is een 5 maand oud Pomeriaantje.

Bij een routine-onderzoek hoort de dierenarts een continu bijgeruis aan het hart en verwijst Pommie door naar dierenartsenpraktijk Deprest.
Verder hartonderzoek bevestigt het vermoeden van een persisterende ductus arteriosus. Dat is een bloedvaatje dat is blijven openstaan na de geboorte. Het is een verbinding tussen de aorta (zuurstofrijk bloed) en de longslagader (zuurstofarm bloed).

Zonder behandeling sterven de meeste honden met deze aandoening vóór het eerste levensjaar.

Omdat Pommie amper 1,4 kg woog, opteerden we voor het chirurgische dichten van de ductus.
Onder anaesthesie (beademing) openen we de borstkas en binden we de ductus af die zich net boven het hartje bevindt.

Erasmus is een Teckeltje van 12 jaar oud dat al 6 jaar met een pacemaker leeft.

Erasmus werd ons toen doorverwezen voor flauwvallen (syncope). We stelden bij Erasmus een hartritmestoornis vast (3de graad AV-Block). Ondertussen heeft Erasmus ook een beginnende klepafwijking waarvoor het dier nu medicatie krijgt. Erasmus maakt het nog steeds zeer goed.

Dierenartsenpraktijk Deprest in Ruiselede plaatst regelmatig artificiële pacemakers. De meeste honden kunnen na de ingreep een normaal leven leiden. Wij volgen de patiënt met de pacemaker ook op.

Sookie is een flinke Weimaraner van 3 jaar.

Toen Sookie 4 maand was, kwam ze bij de dierenarts voor haar vaccinatieprikjes. Hij stelde een continu bijgeruis vast en verwees Sookie door naar dierenartsenpraktijk Deprest in Ruiselede.

Verder onderzoek (echocardiografie) bevestigde de aanwezigheid van een continu bijgeruis. Bij Sookie plaatsten we onder röntgendoorlichting (fluoroscopie) een parapluutje (Amplatzer) in de ductus die net boven het hart ligt. Met een prik in het femorale bloedvat brachten we de Amplatzer doorheen de bloedvaten in de ductus.

Boutchou is een vinnig Chihuahua reutje van 6 maanden dat naar dierenartsenpraktijk Deprest in Ruiselede doorverwezen werd omwille van een luid bijgeruis en flauwtes bij opwinding.

Echocardiografie wees op een ernstige aangeboren vernauwing van een van de hartkleppen (pulmonaalstenose). Bij pulmonaalstenose openen de kleppen zich niet zoals het hoort waardoor het bloed weerstand ondervindt bij het doorstromen van het hart naar de longen. Bij een ballonvalvuloplastie brengen we een ballonnetje ter hoogte van de nauwe kleppen in. Het wordt daar opgeblazen zodat de vernauwing vermindert.

Dierenartsenpraktijk Deprest voerde een ballonvalvuloplastie uit bij Boutchou: de flauwtes zijn verdwenen en zijn levensverwachting is gestegen.